AUTORIZACE
 


NÁKUP ZBOŽÍ
 


DOKLADY
 


INFORMACE
 


DOMŮ
NÁVOD OBCHODNÍ PODMÍNKY KARIÉRA KONTAKTY ZASLÁNÍ DOTAZU Přizpůsobí stránku pro tisk. Klávesová zkratka "3(š)".
POSTRANNÍ FILTR
Zobrazit vše
-----------------------------------
Letní osobní pneumatiky
Letní VAN pneumatiky
Letní 4x4 SUV pneumatiky
.
Zimní osobní pneumatiky
Zimní VAN pneumatiky
Zimní 4x4 SUV pneumatiky
.
Nákladní pneumatiky
.
Zemědělské pneumatiky
.
Motocyklové pneumatiky
.
Disky pro osobní vozy
.
Duše
Ochranné vložky
KONTAKT
 
Pneu Tiger s.r.o.
Centrální sklad – Příbram


tel.: 800 240 024
tel.: 318 635 326
mobil: 724 903 725
mobil: 724 190 983

http://eshop.tiger1.cz/

Jsme na facebooku

info@tiger1.cz
velkoobchod@tiger1.cz

_________________________ Pneu Tiger s.r.o.
Mobilní pneuservis Příbram


mobil: 724 190 983

_________________________ Pneu Tiger s.r.o.
Osobní pneuservis Příbram


tel.: 318 622 171
mobil: 602 379 284

osobnipribram@tiger1.cz

__________________________ Pneu Tiger s.r.o.
Nákladní pneuservis Příbram

Agro pneumatiky

tel.: 318 821 912
mobil: 602 462 424

nakladnipribram@tiger1.cz
agro@tiger1.cz

__________________________ Pneu Tiger s.r.o.
Pneuservis Strakonice – Písecká


tel.: 383 323 971
mobil: 723 846 453
mobil: 602 107 284

servisstrakonice1@tiger1.cz

__________________________ Pneu Tiger s.r.o.
Pneuservis Dobříš


mobil: 601 270 379

servisdobris@tiger1.cz

     
  Ochrana osobních údajů  
 
INFORMACE - OBCHODNÍ PODMÍNKY
     
 

Pneu Tiger s.r.o.


Prodávající:
Pneu Tiger s.r.o.
IČ: 02872200
DIČ: CZ02872200
Borská 303
272 42 Březnice
Telefon: 318 523 847
e-mail: info@tiger1.cz

 

Kupující:


Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Pneu Tiger s.r.o., umístěným na webové adrese eshop.tiger1.cz/, se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


1)Vstup do systému a objednávka zboží (uzavření kupní smlouvy)


Vstup do internetového obchodu (e-shopu) je možný prostřednictvím stránek eshop.tiger1.cz/ a http://www.facebook.com/pneutiger k samotnému nákupu není požadována nutnost registrace zákazníka.
Kupující vyplní a odešle objednávku. Tuto prodávající neprodleně po obdržení potvrdí zákazníkovi e-mailem.
Objednávky, faktury, poptávky (smlouvy) jsou po svém uzavření systémem archivovány.
V případě nejasností má prodávající, případně jeho odpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu kupujícího zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
Internetový obchod Pneu Tiger s.r.o. si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.
Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi tak zacházeno a to v souladu s ustanovením zákona čís. 101/2000 Sb. a pozdějších předpisů, zejména však 480/2004 , o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky (uzavřením kupní smlouvy) souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím.

 

2)Platební podmínky


Platby za objednané zboží je možné realizovat:
- Platbou v hotovosti při osobním odběru na pokladně provozoven (platba je také možná běžnými platebními kartami).
- Platba na dobírku při převzetí zboží na dodací adrese kupujícího.
- Platba formou bankovního převodu (BÚ: 5050011659/5500), na základě výzvy prodávajícího.

 

3)Ceny, závaznost, záruka


Ceny nabízeného zboží v systému e-shopu Pneu Tiger s.r.o. jsou závazné a jsou uvedeny včetně sazby DPH.
-Nabídka a prodejní cena zůstává v platnosti do doby vyprodání zásob, nebo do vystavení nového ceníku.
-Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží vždy za ceny platné v okamžiku objednání, nebude-li dohodnuto jinak.
-Zaslaná objednávka je považována za závaznou. Objednané zboží zůstává v rezervaci maximálně po dobu 7 dnů od objednání.
-Záruční doba začíná běžet od doby převzetí zboží kupujícím, případně dnem uvedeným na záručním listě (faktuře, dodacím listě). Záruční doba je stanovená ze zákona a to ve výši 24 měsíců, případně delší je-li tato skutečnost výslovně uvedena.
-Při dodávkách zboží prostřednictvím zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

 

4)Způsob přepravy


-Doprava zboží ke kupujícímu je realizována přepravní společností nebo veřejným přepravcem. Na adrese doručení je nutné v den doručení zajistit převzetí zboží v době od 8:00 – 18:00 hod.
-Prodávající u objednávky, v rámci ČR, hradí přepravní náklady kupující. U objednávky menší hodnoty činí přepravné 30,- Kč bez DPH za jeden kus pneumatiky (max. 2ks pneumatik = 1 balík) tuto částku hradí kupující, není-li uvedeno jinak.
-V případě dodávky pneumatik, u kterých hmotnost 1ks je více než 50 kg, hradí náklady na přepravné kupující, přičemž cena za přepravu 1 ks činí 300,- Kč bez DPH, není-li uvedeno jinak.
-Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo poškození zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.

 

5)Slevy


-Při realizování objednávky prostřednictvím webové stránky společnosti Pneu Tiger s.r.o. je kupujícímu poskytována sleva z maloobchodních cen zboží doporučených výrobcem. Tato sleva je promítnuta již v ceně, která je zobrazená u vybraného zboží při objednávce.
-Právnické osoby a podnikatelé, kteří mají zájem o velkoobchodní spolupráci musí být registrováni a po prověření registrace je jim umožněn přístup do velkoobchodní sekce e-shopu Pneu Tiger s.r.o.. Pro kompletní registraci bude u velkoobchodních partnerů nutné doložit kopii živnostenského listu, případně osvědčení o registraci DIČ. Sleva za zboží pro právnické osoby a podnikatele je závislá na konkrétním posouzení subjektu, jeho množstevních odběrech a platební morálce a může být určena v kategoriích A – A4.
V případě zájmu o velkoobchodní spolupráci nás prosím kontaktujte na emailu: velkoobchod@tiger1.cz nebo na telefonu 800 24 00 24. Je také možná před-registrace v systému e-shopu Pneu Tiger s.r.o. poté budete vyzváni k doložení potřebných údajů potřebných k dokončení registrace.
-Slevy pro maloobchodní a velkoobchodní prodej se vztahují i na objednávky vzniklé i jinou formou než prostřednictvím e-shopu Pneu Tiger s.r.o. (tzn. telefonické objednávky, objednávky odeslané e-mailem, faxem nebo osobně na pobočkách).
-Slevy nelze uplatnit na zboží ve speciálních akcích na jednotlivé zboží.

 

6)Odstoupení od kupní smlouvy


-Kupující má ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy (uzavřené prostřednictvím e-shopu) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
-Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a za splnění této podmínky se považuje i zaslání emailu na adresu prodávajícího. Před vrácením zboží kupující zašle email se sdělením čísla prodejního dokladu a současně sdělí číslo bankovního spojení, na které má být vrácena jím zaplacená částka.
-Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s dodáním a vrácením zboží (balné, přepravné, administrativní vyřízení tam a zpět atp.).
-Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky za vrácené zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

7)Rozpor zboží s objednávkou (kupní smlouvou)


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou (kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce (kupní smlouvě), a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Tato situace neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s objednávkou (kupní smlouvou) věděl nebo rozpor s objednávkou (kupní smlouvou) sám způsobil.

 

8)Obecné podmínky reklamace


- Reklamace zboží zakoupeného v rámci internetového obchodu společnosti Pneu Tiger s.r.o. se řídí reklamačním řádem podrobně uvedeným níže.
-Kupující je povinen si při převzetí, zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případně zjištěných vadách a to buď písemně nebo prostřednictvím emailu (velkoobchod1@tiger1.cz, reklamace@tiger1.cz ) na adresu prodávajícího, reklamaci je možné uplatnit i osobně na provozovnách Pneu Tiger s.r.o..
-Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 7 dnů. Reklamace, včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se případně prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.


Pro usnadnění reklamace doporučujeme použít reklamačního formuláře:

ke stažení zde

 

9)Zneužití informací uvedených na webových stránkách nebo na e-shopu eshop.tiger1.cz/ a http://www.facebook.com/pneutiger


V případě zneužití, nebo podezření ze zneužití informací uvedených na webových stránkách nebo na e-shopu Pneu Tiger s.r.o. si vyhrazujeme právo danou věc řešit v rámci platných zákonů a předpisů platných v době porušení, případně zamezit přístup, či učinit jakékoliv kroky, které budou mít za cíl této činnosti zamezit, případně ji omezit.

 

10)Místo zpětného odběru zboží.


Pneu Tiger s.r.o.
Velkoobchodní sklad
K Podlesí 539, 261 01 Příbram
800 24 00 24, 318 635 326
velkoobchod@tiger1.cz, velkoobchod1@tiger1.cz
www.tiger1.cz

Pneu Tiger s.r.o.
Středisko Strakonice
Písecká 904, 386 01 Strakonice
383 323 971
servisstrakonice1@tiger1.cz

Pneu Tiger s.r.o.
Středisko Dobříš
Příbramská 853, 263 01 Dobříš
servisdobris@tiger1.cz

 

 

 
  Reklamační řád Pneu Tiger s.r.o.:  

 

Pneu Tiger s.r.o.

 

 

1. Záruční lhůty.


- Společnost Pneu Tiger s.r.o. poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 24 měsíců od data prodeje, není-li výslovně uvedeno jinak.


2. Záruka.


- Záruka poskytovaná společností Pneu Tiger s.r.o. po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží případně služeb vyskytnou v rámci této záruční doby.
- Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsoby používání zboží upravují.
- Záruka se nevztahuje na ojetí pneumatiky, či jejího poškození cizím předmětem.
- Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je všeobecně určeno.
- Záruka nebude poskytnuta kupujícímu v případě, že se neprokáže platnými doklady o koupi zboží, potřebnými k nároku na poskytnutou záruku.


3. Reklamace / Vrácení zboží / Výměna zboží.


- V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučuje společnost Pneu Tiger s.r.o. uplatnit reklamaci bezodkladně po zjištění závady nebo nedostatku.
- Kupující má právo uplatňovat reklamaci na všech pobočkách společnosti Pneu Tiger s.r.o..
- V případě, že kupující uplatňuje reklamaci, která je uznána jako oprávněná reklamace zajišťuje společnost Pneu Tiger s.r.o. svoz pneu/disků od kupujícího na své náklady. V případě, že se jedná o neoprávněnou reklamaci / vrácení / výměnu zboží společnost Pneu Tiger s.r.o. si vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu své náklady na svoz zboží a případnou administrativní činnost ve výši skutečně vynaložených nákladů. U vrácení zboží je částka nákladů stanovena paušálním poplatkem ve výši 10% z výše vrácené objednávky.
- Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.
- Vrácení / Výměna zboží bude vyřízena bezodkladně v co nejkratším termínu po administrativním zpracování vrácení / výměny zboží.
- Reklamace zboží nebo služeb může společnost Pneu Tiger s.r.o. uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou.
- V případě oprávněné reklamace je společnost Pneu Tiger s.r.o. povinna poskytnout zákazníkovi náhradu a to bez dalších poplatků.
- Jako kontaktní e-mail pro reklamaci / vrácení / výměnu zboží je možné použít: reklamace@tiger1.cz.
- Pro snadnější vyřízení reklamace / vrácení / výměnu zboží doporučujeme použití reklamačního formuláře:

Ke stažení zde:

 

 

4. Náhrady.


- V případě, že se jedná o vadu svou povahou odstranitelnou, má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.
- V případě, že se jedná o vadu svou povahou neodstranitelnou, má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz.

 

Reklamační řád společnosti Pneu Tiger s.r.o. se řídí platným českým právním řádem.

 

Reklamační řád je platný od 1.10.2014

 
Copyright © 2020, TROELL s.r.o. všechna práva vyhrazena.     Datum poslední aktualizace 25.2.2020 19:35:50 
Najdete nás také na facebooku www.facebook.com/pneutiger